De CSR-methode

D

 

CSR staat voor “Chronische Stress Reversal”, een door Sonja van Zweden sinds 1985 ontwikkelde behandelmethode voor stress-gerelateerde klachten, die het gevolg zijn van een lange periode van overbelasting of roofbouw.
Sinds 2006 wordt deze methode door CSR Centrum voortdurend verder ontwikkeld op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de coachpraktijk.

koptelefoon

Overspannenheid en burn-out zitten niet “tussen de oren”. Roofbouw ontstaat door een structurele verstoring van het evenwicht tussen belasting en herstel, resulterend in een verstoring van de neuro-hormonale balans in het lichaam. Beginnend met allerlei “vage” klachten, is een scala van lichamelijke en psychische klachten in toenemende ernst het gevolg, soms met totale uitputting als eindstation. Afhankelijk van de ernst van de klachten en het stadium van het roofbouwproces, worden door verschillende beroepsgroepen uiteenlopende namen gehanteerd voor toestanden die samenhangen met roofbouw, zoals overwerktheid, overspanning of burn-out. Het CSR-centrum hanteert hiervoor de term “Chronisch Stress Syndroom” (CSS).

In de CSR-visie wordt geen onderscheid gemaakt op grond van de oorzaken van de overbelasting. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren, die zowel in de werksituatie als in de privé sfeer kunnen liggen. Meestal spelen ook persoonskenmerken een rol.

Het CSS-model en de CSR-Methode hebben een medisch-psychologisch fundament en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van diverse disciplines, zoals (inspannings)fysiologie, neurologie, geneeskunde en psychologie (functieleer).

E-mail:

NIEUWS: